Posted by: fmk02808 | November 27, 2008

ISTORIJA I RAZVOJ INTERNETA

 ISTORIJA I RAZVOJ INTERNETA               

 

 

ISTORIJA INTERNETA

(1945- 1969)

 

Vannevar Bush, čovek koji je na osnovu sopstvenih izuma uspeo da

pokrene misao stvaranja današnjeg interneta, napravio je prvi korak 1945. godine kada objavljuje članak “As we may think”. Tema ovog objavljenog teksta bila je korišćenje informatičke tehnologije kojom će se stvoriti uređaj sa kojim će pojedinac moći pristupiti raznim literaturama, brzo i efikasno, takozvanim „memexom“. Time obeležava začetak epohe stvaranja kibernetike čiju je teoriju matematičar Norbert Wiener 1948. razvio u knjizi „Cybernetics“. Taj učinak zasnovan je na osnovu kombinacije čoveka i elektronike. Nakon toga, njihova istraživanja napravila su totalnu pometnju. Naime, započeta je teorija o umetnoj inteligenciji. Tačnije 1956. godine u Vermontu je održana konferencija koja je brojala dosta naučnika koji su učestvovali u raspravi o ovoj novoosnovanoj tematici . Konferencija je zaključila da se snaga računara udvostručuje svakih osamnaest meseci i prema tome nakon određenog vremena mašine mogu postati inteligentne poput ljudi. Na osnovu ove zamisli  Marshall McLuhan je početkom šezdesetih izneo koncept „globalnog sela“. Njegovo obrazloženje ovog izuma zasnivalo se na ideji neposrenog  vida komunikacije, koji nije ograničen zabranama, koje su u gradskim sredinama dosta zastupljene i gde je ljudska komunikacija svedena na najopštiji nivo.

                 

       PRVOBITNI RAZLOZI OSNIVANJA INTERNETA

Internet počinje da dobija konkretne okvire u zadnjih 50 godina. Posledice Drugog svetskog rata načinile su pokretanje ideje o osvajanju svemira. SSSR-u je 1957. godine pošlo za rukom da lansira prvi Zemljin satelit kojeg je činila kugla veličine pola metra koja ju je 1400 puta obletela. Signal ovog izuma mogli su čuti i prenositi širom celog sveta čak i radio amateri. Nakon ovog fenomenalnog izuma, vojna snaga je imala ideju da pošalje letelicu sa živom posadom. Što su i učinili, u ovom slučaju pas je uzet za eksperiment, ali je i to bio dovoljan dokaz da u svemiru mogu delovati živa bića. Američkoj vojsci ovaj čin predstavljao je izazov jer su zaključili da nadmoćnim resursima postepeno mogu steći tehnološku nadmoć i savladati sovjetsku pretnju. Ova ideja naterala je američkog predsjednika Dwighta Eisenhowera da započne razvoj agencije ARPA(Advances Research Project Agency) u cilju zaštite SAD-a od svemirskog nuklearnog napada. Načinjeni processtvorio  je novi projekat koji se bazirao ka razvoju komunikacijske mreže koja bi povezala celi SAD.

ZAČECI DANAŠNJE SLIKE INTERNETA

(1969- 2008)

 

Internet, sada, predstavlja globalnu kompjutersku mrežu računara, preciznije vezu miliona računara međusobno povezanih fizičkim vezama preko lokalnih poštanskih telekomunikativnih sistema, kako bi zajedno koristili datoteke i međusobno komunicirali. Ali prvobitna ideja nastanka interneta nije bila motivisana stvarajem boljeg, bržeg i efikasnijeg sistema prenosa podataka i stvaranje virtuelnog sveta radi poboljšanja komunikacije kao sada, već zbog bezbedonosnih razloga.

                       ARPA

         (Advances Research Project Agency)

Pretečom Interneta može se smatrati nastanak sredstava komunikacije poput telegrafa, telefona i radija. Na osnovu tih izuma sasvim je logično da nastanak interneta sleduje malo kasnije, tačnije u 20. veku. Precizno kad? Kako? I gde? Malo ljudi zna, neki smatraju  da je to bilo 1961. kada  je dr. Leonard Klajnrok na univerzitetu MIT prvi put objavio rad o packet-swiching tehnologiji.  Neki pak tvrde da je 1969. godina, godina stvaranja interneta jer je tada Ministarstvo odbrane SAD-a otkrilo i angažovalo Advanced Research Project Agency Network, poznatiju kao ARPANET. Razlog nastanka jeste opštepoznata, tadašnja ratna situacija između istoka i zapada. Zapravo, u zelji da steknu što veću moć i da ostvare onome čemu su uvek težili, Amerikanci su hteli da budu ispred svih i stvorili su fenomenalni proizvod koji je nakon nekoliko godina postao dostupan svima. Prvobitna ideja nastanka interneta bila je povezivanje vladinih i univerzitetskih računara u želji da se razmenjivanje poruka ne dovede u pitanje u  slučaju nuklearnog rata, pa i u slučaju da deo mreže bude uništen. Sistem je funkciinisao tako što prenos informacija između pošiljaoca i primaoca ne mora ići istim putem, već putem koji je dostupan ili pak najmanje opterećen. A ta činjenica automatski dovodi do povećanja mogućnosti primanja informacije i uspešnog slanja do određenog odredišta. Početak ARPAneta biva zasnovan u prvom takozvanom ARPAnet čvoru, koji je bio smešten na univerzitetu UCLA, a posle toga sledilo je očekivano proširenje i tako  je rastao broj čvorova, pa je do 1973. godine ARPAnet brojao 25 čvorova, a dalji rast je premašio i broj od 256 čvorova.  Ovaj period, ranih sedamdesetih, imao je veliki značaj u daljem razvoju Interneta, samo odvajanje ARPAneta iz vojnog eksperimenta u javni istraživački projekat činio je korak napred u napredovanju i stvaranju interneta kakav se danas prezentuje. A glavna prekretnica početka stvaranja interneta kakav danas imamo jeste godina 1983. koja predstavlja najvažniji trenutak- prelazak tadašnje mreže sa NCP-a (Network Control Protocol) na TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Definicija protokola razjasniće dosta nedoumica- protokoli su zapravo standardi koji omogućavaju komunikaciju računara putem mreže. Važna informacija jeste da je 1983. godina, godina u kojoj je oko 1000 računara bilo spojeno sa ARPAnetom koristeći Network Kontrol Protokol, koji je i pored svojih slabih mogućnosti bio iskorišten u malim mrežama. Nakon nekoliko godina napredovanja u razvijanju ARPAneta, proizvodnja se povećava, a ta činjenica sama govori dalja dešavanja, a to su pojačanje i stvaranje pomalo složenije i komplikovanije mreže računara.  Vinton Cerf i Robert Kan rešavaju dilemu tako što stvaraju protokol koji će se koristiti u velikim mrežama sa velikim brojem računara, što je predstavljalo još jedan korak napred ka današnjici.

 

MREŽE KOJE SU RAZVIJENE ZA VREME ARPANETA

                Za vreme razvijanja ARPAneta mnoge druge organizacije su za izazov uzele i pokušale da sagrade sopstvene mreže. Nakon kratkog vremena te iste mreže uspevaju da se povežu sa ARPAnetom, a među njima je bila NSFNET mreža koju je proizvela agencija NSF (National Science Foundation). Tada se začinje ideja o današnjoj ideji interneta, zapravo ova agencija osnovala je 5 računarskih centara i time učinila najbrže svetske računare produktom masvone populacije, tačnije učinila ih je dostupnim široj naučnoj javnosti. Međutim, ovaj sistem nije bio dovoljan, pa zbog velike potražnje biva proširen i tako nastaju regionalni centri. Ovim postupkom svet interneta biva dostupan svima za korišćenje, a taj čin je doživeo velike uspehe, što se i dan danas vidi.

Otprilike u isto vreme agencija Xerox razvija svoj standard za lokalne mreže, takozvani LAN  (Local Area Network) koji uspeva da poveže 100 radnih stanica na svega 1 km kabla. Nakon nekog vremena ime ovog sistema se menja u Ethernet.  Nakon ove reforme, mnoge kompanije bivaju zainteresovane za isti i on praktično postaje standard loklne mreže. Sistem Ethernet temelji se na metodi poznatijoj kao CSMA/CD  (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) koja se bazira na tome da svaki računar na kablu pre slanja informacije proveri dostupnost mreže, odnosno da li je kabal slobodan ili ne. U slučajevima kada je kabal zauzet računar je podešen da čeka određeni period nakon kojeg ponovo pokušava da pošalje informaciju. U trenutku kada se signali dva računara sudare, računari dobijaju signal i onda prestaju sa emitovanjem neko vreme nakon kojeg se emisija nastavlja.

                      

  PRVI WINDOWS PROGRAM

 

Pojava prvog personalnog računara 1975. godine, baziranog na mikroprocesoru INTEL 8080 sa 256 bajta RAM (Random Access Memory) memorije, proizvela je i postanak preovladavajućeg operativnog sistema nazvanog MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Jedna od prednosti ovog sistema bile su MS-DOS naredbe  koje omogućavaju učitavanja programa u RAM memoriju, njihovo izvođenje i pristup datotekama na disku. Pored svega ovoga, prihvatanje unosa tastature i ispisivanje na ekranu monitora i na pisaču, nisu bile isključene. Ali kao i svaki sistem i ovaj je nastavio sa razvijanjem. Međutim, razvijanje i vidljive promene bile su prezentovane tek 1983. godine sa strane kompanije Apple Computers na svom računaru Lisa. Prezentovana promena dopunila je dotadašnji nedostatak tj. proširila je dotadašnja memorijska ograničenja. Ovaj napredak uzrokovao je stvaranje  GUI-a (Grafics User Interface)  jedanaest godina kasnije, sa strane iste kompanije samo na poboljšanoj verziji računara nazvanom Macintosh.

Naredno veliko iznenađenje kompanije Microsoft bilo je izdavanje prve verzije Windows operativnog sistema, koji je nudio upravljačke programe za dodatne konfiguracije poput grafičke kartice, miša i tastature. Prva verzija nazvana je Windows 1.0, ovo ostvarenje prouzrokovalo je dalji razvitak i nastavak novih verzija poput Windows 95, Windows 98, Windows XP, i jedna od najnovijih verzija Windows Vista.

 

                                              

 

 

 INTERNET DANAS

1.                        U 1989. godini internet dobija oblik današnjeg uz pomoć Tim Barners Lee-a koji izdaje prvi predlog za World Wide Web (WWW), u Institutu za fiziku čestica u Švajcarskom gradu Geneva. 1990. ARPANET prestaje sa postojanjem i sve njene originalne veze se ukidaju, osim mreže u kojoj je ARPANET bila osnova, koja nastavlja sa radom. 1990. godina označena je u svetu interneta kao pojava PGP tj. sistema zaštite elektronske pošte i svih ostslih podataka koji se prenose preko Interneta. 1991. Godina obeležena je pojavom prvog WWW browser-a i po prvi put se javlja određeni pojam za pretraživanje stranica Interneta- surfovanje. 1993. godine napravljen je prvi grafički preteaživač nazvan MOSAIC. 1994. godina ostvaruje neočekivane rezultate u svetu Interneta samim otvaranjem prve banke na njemu i mogućnosti naručivanja pizze što je u suštini najava komercijalnog korištenja Interneta. Pored ovog uspeha, veoma bitno jeste održavanje prve međunarodne konferencije o World Wide Web-u u CERN-u gde CERN (European Organization for Nuclear Research) i  NCSA (National center for Supercomputing Applications) osnivaju International WWW Conference Committee. A nakon toga se održava  i prvi sastanak organizacije zadužene za odlučivanje o službenim standardima Interneta nazvanu W3C (World Wide Web Consortium). Sledeći korak bilo je predstavljanje NETSCAPE-a i INTERNET EXPLORER-a. 1995. označava godinu u kojoj HTTP promet (WWW) postaje simbol najkorištenijeg protokola Interneta. Ujedno Sun Microsystems objavljuje prvi Java browser zvani Hot Java, uključujući i prvi programski jezik nazvan JAVA. Ovim ostvarenjem u pisanju programa, programski jezik stiče sposobnost izvršavanja (pisanja) na svim računarskim platformama poput PC (private computer), Mac, Amiga…1997.  označena je kao godina u kojoj broj servera prelazi cifru od 16 miliona računara, a i CDA prestaje sa funkcijom od strane Vrhovnog suda SAD-a. Ovim činom sud svrstava i Internet pod delovanje 1. Amandmana, koje zastupa pravo na slobodan govor. Internet danas predstavlja otvorenu informatičku mrežu, koja postaje svakim danom sve veća i dostupnija. Ovu činjenicu krasi informacija koja potvrđuje da internet predstavlja najrazvijenu kompjutersku mrežu koja broji oko 150 miliona računara.

 

 

 

 

LITERATURA:

  1.            http://www.grapnet.com/page_net.php?id=334&oid=312 – 25.11.2008.
  2. http://sr.wikipedia.org/sr-el/Internet – 22.11.2008.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet – 24.11.2008.
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET – 25.11.2008.
  5. http://box396.bluehost.com/suspended.page/disabled.cgi/skidajbre.com?dummy=1&topic=160.0 20.11.2008.
  6. http://www.activeboard.com/forum.spark?forumID=123726&p=3&topicID=18849710 – 20.11.2008.
  7. Zoran Jovanović, Komunikacijska kultura, Aurora, Vranje, 2005.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: